Uppdaterad info om barnärenden

Publicerad: 2015-09-29 12:37:00

Åklagarmyndighetens webbplats, www.aklagare.se, har uppdaterats med ny information om ärenden om barn med funktionshinder.
Uppdaterad info om barnärenden

Länk till sidan.