Förundersökning om vållande till annans död läggs ned

Publicerad: 2016-04-14 07:16:00

Åklagare lägger ned utredningen i ett ärende där en man avled på ett sjukhus i Västerås i samband med ett polisingripande. Skälet är att det inte går att bevisa att någon polis gjort sig skyldig till brott.

Poliser har i vissa fall rätt att använda våld i sin tjänsteutövning. I sitt beslut skriver chefsåklagare Lena Lithner vid Särskilda åklagarkammaren:

"Laga förutsättningar att använda våld i den nu aktuella situationen har förelegat. Det kan därför inte antas att polisen begått brott genom att i sig använda våld vid insatsen. Det kan inte visas att andra medel än våld kunde ha varit tillräckliga för att genomföra tjänsteåtgärden eller att det våld som använts med hänsyn till samtliga omständigheter inte varit försvarligt."

Under utredningen har ett stort antal personer förhörts och rekonstruktioner har genomförts. En rättsläkare har lämnat skriftliga yttranden och förhörts.

Länk till beslutet.

Länk till beslutsmotivering.

Chefsåklagare Lena Lithner

010-562 69 30

Tillgänglig på telefon klockan 10.00-11.00 torsdag den 14 april.