Kommentar till dom om försök till mord i Norrköping

Publicerad: 2016-04-22 09:56:00

Göta hovrätt fastställde i dag Norrköpings tingsrätts dom där en 30-årig man dömdes till 12 års fängelse för försök till mord. Målsäganden och den åtalade hade kopplingar till rivaliserande kriminella nätverk i Norrköping

Målsäganden sköts till döds dagen innan rättegången skulle börja.

- Det är tillfredsställande att hovrätten delar min och tingsrättens bedömning att bevisningen räcker för en fällande dom. Jag ser hovrättens fällande dom som en upprättelse för målsäganden och dennes anhöriga, säger Torsten Angervåg.

Hovrättens dom visar också att rättsväsendet fungerar, menar Torsten Angervåg. Han förklarar detta med att bevisningen i målet var ovanlig, eftersom målsäganden dödades innan rättegången hann börja och att både tingsrätt och hovrätt ansett att det går att uppnå de höga krav som ställs för en fällande dom även när centrala vittnen skrämts till tystnad eller att ändra sina uppgifter och åklagaren därför måste spela upp förhör från polisutredningen.

- Detta är för mig en oerhört viktig signal om att det inte genom våld och hot går att påverka rättsväsendets förmåga att utreda grova brott och att de skyldiga kan dömas, framhåller Torsten Angervåg.

Bakgrund

I oktober förra året lockades en 20-årig man till ett mindre skogsparti i stadsdelen Hageby i Norrköping. Där väntade den nu dömda mannen som efter en kort ordväxling sköt mot 20-åringen med ett skjutvapen. 20-åringen överlevde tack vare att polisen snabbt kom till platsen. Åtal väcktes den 18 januari 2016.Målsäganden och den åtalade har kopplingar till rivaliserande kriminella nätverk i Norrköping.

20-åringen sköts sedan till döds den 26 januari i år - dagen innan rättegången om mordförsöket skulle börja. I förundersökningen om mordet den 26 januari är en man häktad i sin frånvaro och tros nu befinna sig utomlands.

Chefsåklagare Torsten Angervåg

010-562 58 71

Tillgänglig på telefon kl. 12-14 fredag den 22 april.