Överklagande till Högsta domstolen om tjänstefel

Publicerad: 2016-04-11 08:19:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel.

En polisman åtalades för tjänstefel för att med hjälp av sin polishund ha stoppat en person som klottrat i en gångtunnel. Personen som stoppades av hunden fick sårskador på flera ställen på kroppen till följd av hundens angrepp.

Hovrätten ansåg att polismannen av oaktsamhet använt mer våld än situationen krävde. Hovrätten ogillade dock åtalet för tjänstefel eftersom gärningen vid en helhetsbedömning kunde bedömas som ringa och därmed ska polismannen vara fri från ansvar.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma polismannen för tjänstefel till dagsböter. Enligt riksåklagaren bör en gärning som den här inte bedömas som ringa, bl.a. med hänsyn till att våldet har lett till personskada.

Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller gränsdragningen mellan ringa och icke ringa tjänstefel.

Läs överklagan här

Kontakt

Byråchef Hedvig Trost på rättsavdelningen, 010-562 50 26.

Presstjänsten010-562 50 20