Yttrande om häktning av Assange

Publicerad: 2016-04-14 07:45:00

Åklagarna har lämnat ett skriftligt yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange. Assanges advokater har begärt att häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, vilket åklagarna motsätter sig.

I svaret till tingsrätten skriver åklagarna att de motsätter sig att häktningsbeslutet hävs. Julian Assange är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för ett allvarligt brott och flyktfaran består. Den 11 maj 2015 konstaterade Högsta domstolen vid sin prövning av häktningsbeslutet att det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger tungt och ansåg inte att en fortsatt häktning stod i strid med proportionalitetsprincipen.

- Ansträngningarna för att få till stånd förhör med Julian Assange på Ecuadors ambassad har fortsatt. I början av 2016 avslog Ecuadors riksåklagare, på formella grunder, en framställning om tillstånd att hålla förhör. I mars 2016 har därför en ny skrivelse skickats till Ecuador. Svar har inte kommit än, säger överåklagare Marianne Ny.

Sammantaget anser åklagarna att fortsatt häktning är förenlig med proportionalitetsprincipen och att det för närvarande inte finns skäl att häva häktningsbeslutet.

Åklagarna skriver vidare att de inte har någon invändning mot att en muntlig förhandling hålls men att de inte anser det nödvändigt med hänsyn till att frågan prövades av Högsta domstolen så sent som 2015 och parterna utförligt utvecklat sina ståndpunkter skriftligen.

Yttrande till tingsrätten

Regeringens tidigare svar med anledning av yttrande från FN-arbetsgrupp

Presstjänsten010-562 50 20