Förundersökning inleds efter uppmärksammat dödsfall 2015 utanför Arboga

Publicerad: 2016-08-29 11:06:00

Åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg har idag inlett förundersökning angående ett dödsfall utanför Arboga 2015. Ärendet togs upp till granskning efter en begäran om överprövning.

Polismyndigheten beslutade den 25 februari 2016 att inte inleda förundersökning om brott med anledning av ett inträffat dödsfall av en man. Ett försäkringsbolag begärde prövning av Polisens beslut och åklagare beslutade i juli i år att ärendet inte skulle granskas. Försäkringsbolaget begärde därefter prövning av åklagarens beslut och ärendet överlämnades till Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

Överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg har idag måndag den 29 augusti beslutat att ändra Polismyndighetens beslut och att inleda förundersökning i ärendet.

- Vi har inlett förundersökning avseende mord och försök till grovt bedrägeri. Efter granskning av ärendet har vi kunnat konstatera att det finns omständigheter som talar för att brott kan ha begåtts. Vi har inte tagit ställning till om någon person är att betrakta som misstänkt för dessa brott, säger kammaråklagare Andreas Ekengren vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Ärendet kommer nu att lämnas över till Åklagarkammaren i Västerås för vidare handläggning.

Kontakt:Kammaråklagare Andreas Ekengren finns tillgänglig för media mellan klockan 13.00 och 14.30 idag, 010-562 64 99.

Presstjänsten010-562 50 20