Beslut om uppmärksammad dödsskjutning i Bagarmossen

Publicerad: 2016-12-22 08:31:00

Förundersökningen i målet där en 28-årig man sköts till döds av en polis i Bagarmossen i södra Stockholms läggs ned. Åklagaren är tillgänglig för media idag klockan 10-12.

Den 22 juni 2016 larmade allmänheten polis om att en pistolbeväpnad man var i Bagarmossens centrum. Mannen åkte sedan från centrum i en bil. Polispatrullen som larmades till platsen mötte den aktuella bilen på vägen och stoppade den. Mannen klev ur bilen och riktade ett pistolliknande föremål mot polisbilen. Alla poliserna uppfattade situationen som ett allvarligt hot och polisbilens förare drog sitt vapen. Föraren i polisbilen avlossade flera skott och mannen dog. I efterhand visade det sig att mannens vapen var en vapenattrapp mycket välliknande en skarp pistol.

- När jag väger samman alla omständigheter om vad som skett gör jag bedömningen att polismannen har handlat i nödvärn och att hans agerande inte har varit uppenbart oförsvarligt, säger chefsåklagare Maria Sterup.

Beslut Bilaga

Rättslig reglering

10 § polislagen (1984:387)

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om han möts med våld eller hot om våld.

8 § polislagen (1984:387)

Våldet ska anpassas efter den uppkomna situationen. Polismannen får inte använda mer våld än vad situationen kräver.

Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

Skjutvapnet är den yttersta våldsanvändningen en polisman kan använda sig av och det är reglerat i vilka situationer detta kan ske.

Kontakt

Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren 010- 562 70 68 är tillgänglig per telefon idag torsdag 22 december klockan 10-12.

Läs mer om Särskilda åklagarkammaren

Presstjänsten010-562 50 20