Kränkande fotografering misstänks på Moraskola

Publicerad: 2016-12-09 12:48:00

Förundersökning om kränkande fotografering har inletts på en grundskola i Mora kommun. Polisen har beslagtagit en kamera som var uppsatt i ett omklädningsrum på skolan.

Polisen har granskat materialet och funnit att ett 15-tal barn har filmats den 29 november 2016. Det finns inget som tyder på att materialet har spridits då filmerna lagrats på kamerans minneskort. Ingen av barnen är utan kläder på det aktuella bildmaterialet.

Den misstänkte är lärarvikarie på skolan. Han har förhörts av polis och har erkänt gärningen. Det finns inget i utredningen som tyder på att den misstänkte ska ha angripit eleverna fysiskt.

Polisen ska nu systematiskt undersöka vilka barn som är drabbade och därefter underrätta föräldrarna.

Fler upplysningar kan för närvarande inte lämnas med hänsyn till förundersökningssekretessen samt med hänsyn till de inblandade.

Fakta om brottet

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Presstjänsten010-562 50 20