Överklagande till Högsta domstolen om övergrepp i rättssak

Publicerad: 2016-12-29 13:00:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart som övergrepp i rättssak att angripa någon för att den personen vid polisförhör lämnat uppgifter som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen.

En man åtalades för övergrepp i rättssak för att han genom hot om att sprida nedsättande uppgifter om en kvinna angripit kvinnan för att hon i förhör hos polis lämnat uppgifter om att han hade alkoholproblem. Polisförhöret avsåg en händelse där kvinnan sett mannen ofreda och misshandla sin dotter.

Hovrätten ogillade åtalet för övergrepp i rättssak. Enligt hovrätten är gärningen inte straffbar som övergrepp i rättssak eftersom de uppgifter som angreppet avsåg inte haft någon betydelse för utredningen av de aktuella brotten om ofredande och misshandel.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för övergrepp i rättssak. Enligt riksåklagaren omfattar straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak också uppgifterna i den aktuella förhörsutsagan om den tilltalades påstådda alkoholproblem, oavsett om de uppgifterna varit av betydelse för utredningen eller inte. Om inte alla uppgifter i en förhörsutsaga skulle omfattas av straffrättsligt skydd finns, enligt riksåklagaren, en risk för att vittnen och andra förhörspersoner inte lämnar sanningsenliga uppgifter på grund av rädsla för repressalier. Det straffrättsliga skyddet för rättsordningen skulle därmed riskera att urholkas.

Eftersom den tilltalade uppsåtligen angripit målsäganden för de uppgifter hon lämnat vid förhör hos polisen ska han, enligt riksåklagaren, dömas för övergrepp i rättssak.

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen i första hand ska pröva om straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak i 17 kap. 10 § brottsbalken omfattar uppgifter som lämnats vid förhör hos polisen, men som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen.

Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget såväl när det gäller vilket omfång straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak ska ha liksom under vilka förhållanden övergrepp i rättssak kan bedömas som ringa brott. Riksåklagaren anser att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Länk till överklagandet (pdf)

KontaktByråchef Hedvig Trost010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20