Riksåklagaren begär in handlingar

Publicerad: 2016-12-16 10:17:00

Riksåklagaren har i dag begärt in handlingarna i det uppmärksammade ärendet om ett polisingripande i Västerås där en man avled.

Handlingarna har begärts in för att riksåklagaren ska kunna bedöma om det finns skäl att göra en ytterligare överprövning av ärendet. Avsikten är att som ett första steg gå igenom handlingarna för att få en uppfattning om innehållet i beslutsunderlaget.

- Oberoende av vilken slutsats en genomgång av handlingarna leder fram till, är det viktigt att jag får möjlighet att på ett tydligt sätt förklara vilka bedömningar som ligger bakom de beslut som fattas, säger riksåklagare Anders Perklev.

Presstjänsten010-562 50 20