Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar återreseförbudets längd efter utvisning

Publicerad: 2016-02-19 14:28:00

Två litauiska medborgare har dömts för grova stöldbrott till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och tre månader samt utvisats ur riket med förbud att återvända hit under tio år.Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.
Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar återreseförbudets längd efter utvisning

Två litauiska medborgare har dömts för grova stöldbrott till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och tre månader samt utvisats ur riket med förbud att återvända hit under tio år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

Riksåklagaren anser att de tilltalade ska förbjudas att återvända till Sverige utan tidsbegränsning eller att återreseförbudets längd i vart fall bestäms till längre tid än tio år.De tilltalade har dömts för delaktighet i grova stölder eller förberedelser till grova stölder av dyrbara bilar och vattenskotrar. Stöldgodset har fått nya registreringsskyltar och chassinummer för att kunna föras ur landet. De tilltalade har använt falska id-kort. Brottsligheten har varit organiserad och välplanerad. Genom att resa in i Sverige har de tilltalade dessutom brutit mot återreseförbud från Sverige, som meddelats när de tilltalade tidigare dömts för samma slags brottslighet. De tilltalades enda syfte med resan till Sverige har varit att fortsätta begå organiserad brottslighet här. Samtliga dessa omständigheter bör, enligt riksåklagaren, leda till ett tidsobegränsat återreseförbud eller i vart fall till ett längre återreseförbud än tio år.Enligt riksåklagaren vore det angeläget med vägledande uttalanden av Högsta domstolen när det gäller hur återreseförbudets längd ska bestämmas, under vilka förhållanden ett tidsobegränsat återreseförbud kan meddelas samt om och i vilken utsträckning hänsyn bör tas till att den utvisade är EES-medborgare vid bestämmande av återreseförbudets längd.

Kontakt

Byråchef Hedvig Trost010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20