Chefsåklagare Alf Johansson inleder förundersökning

Publicerad: 2016-01-19 09:57:00

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har beslutat inleda förundersökning om fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström.

I media har sedan i fredags uppgifter publicerats om att företrädare för fackförbundet Kommunal under tiden sensommaren 2014 - april 2015 utlovat och sedan tillhandahållit ett hyreskontrakt till utrikesminister Margot Wallström i en av förbundets fastigheter i Stockholm. Det har även kommit in anmälningar från allmänheten.

Förundersökning ska inledas om "det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats". "Anledning anta" är alltså den lägsta grad för misstanke som krävs.

Chefsåklagare Alf Johansson vid Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption har med anledning av uppgifterna beslutat inleda förundersökning om givande respektive tagande av muta för att utreda om brott har begåtts.

Att förunderundersökning inletts innebär att sedvanliga utredningsåtgärder kan vidtas, såsom förhör och genomgång av dokumentation nödvändig för en straffrättslig bedömning av händelsen.

Några kommentarer om när förundersökningen kommer att vara färdig och vilka konkreta utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan inte lämnas.

Åklagaren är tillgänglig för media i dag tisdag den 19 januari fram till klockan 14.00.

Kontakt

Chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption 010-562 53 63

Presstjänsten010-562 50 20