Fördjupat operativt samarbete för krigsbrottsbekämpning

Publicerad: 2016-01-29 11:00:00

Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen fördjupar nu det operativa samarbetet inom krigsbrottsbekämpning, genom att införa förenklade möjligheter för informationsutbyte.

I dag har representanter för de olika myndigheterna skrivit under en avsiktsförklaring för att utbyta information och underlätta handläggningen av ärenden med krigsbrottsanknytning inom respektive myndighet.

- Det utökade samarbetet oss emellan kommer innebära att det i Sverige blir lättare att fånga upp krigsbrott och hitta gärningsmän, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket. För Migrationsverket innebär det också att vi får lättare att identifiera exklusionsärenden*.

Samarbetet kan också leda till att lättare identifiera eventuella vittnen och målsägande i krigsbrott, för att åtala och döma gärningsmän i Sverige. Till exempel träffar Migrationsverket många människor från krigshärjade områden, och kan vid tillfälle sätta dem i kontakt med rättsvårdande myndigheter för att eventuella brott de utsatts för i hemlandet ska kunna utredas och lagföras.

De tre myndigheterna har redan tidigare samarbetat på området krigsbrottsbekämpning, men har nu sett ett behov av att fördjupa och formalisera samarbetet.

- Sverige har ett internationellt åtagande att motverka straffrihet för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Det här fördjupade samarbetet kommer att bidra till att svenska myndigheter kan uppfylla uppdraget på ett mer effektivt sätt, säger Mats Palm, Chef Nationella Åklagaravdelningen på Åklagarmyndigheten.

*Ett ärende där en person med skyddsskäl exkluderas från flyktingstatus, på grund av att personen har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten eller annan grov brottslighet.

Presstjänsten

010-562 50 20