Ingen förundersökning om ”We are Sthlm”

Publicerad: 2016-01-13 15:49:00

Särskilda åklagarkammaren inleder inte förundersökning om Polismyndighetens agerande vid festivalerna ”We are Stockholm” 2014 och 2015.

Särskilda åklagarkammaren inleder inte förundersökning om Polismyndighetens agerande vid festivalerna "We are Stockholm" 2014 och 2015.

Flera anmälningar och ett stort antal e-postmeddelanden har kommit in till Särskilda åklagarkammaren. De innehåller bland annat påståenden om att företrädare för polisen i samband med festivalerna ska ha underlåtit att ta upp brottsanmälningar om sexuella trakasserier, att man underlåtit att utreda sådana brott och att man inte informerat om händelserna.

I sitt beslut att inte inleda förundersökning skriver överåklagare Mats Åhlund vid Särskilda åklagarkammaren:

"Uppgifterna om att företrädare för Polismyndigheten underlåtit att uppta brottsanmälningar, utreda och/eller lagföra brottsliga trakasserier är så generellt och allmänt hållna att de inte ger anledning att anta att företrädare för Polismyndigheten härigenom begått brott som hör under allmänt åtal. För det fall Polismyndigheten har kännedom om sådana fall förutsätts att det omgående anmäls till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar eller till Särskilda åklagarkammaren. Om annan har sådan kunskap bör denne anmäla detta till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar."

Mats Åhlund konstaterar också i sitt beslut att det inte är brottsligt att underlåta att sprida sådan här information.