Negativt besked i NFC:s vapenanalys

Publicerad: 2016-01-20 09:12:00

Det vapen som analyserats av Nationellt Forensiskt Center, NFC, bedöms inte kunna kopplas till mordet på statsminister Olof Palme.

Vice riksåklagare och förundersökningsledare Kerstin Skarp har i dag mottagit analysbeskedet från NFC. Den av NFC utförda analysen "talar i någon mån för att jämförelsekulorna 1 och 2 inte är utskjutna ur revolvern."

Träffen anges till minus 1 (-1) på NFC:s skala som sträcker sig mellan plus 4 och minus 4.

- Det bedöms därför i nuläget som att vapnet inte har någon relevans för utredningen men det fortsatta arbetet får utvisa om det finns skäl att återkomma till detta, säger Kerstin Skarp.

Kontakt

Vice riksåklagare Kerstin Skarp finns tillgänglig för kommentarer fram till klockan 11.00, samt mellan klockan 15.00 och 16.00.

Presstjänsten 010-562 50 20