Riksåklagaren begär resning med begäran om strängare påföljd

Publicerad: 2016-07-19 09:56:00

Riksåklagaren begär resning i Högsta domstolen för att en person ska dömas till ett strängare straff. Det handlar om att en 16-årig person dömdes till sluten ungdomsvård för grov våldtäkt, men nu finns uppgifter från Interpol som visar att mannen var över 20 år vid händelsen.

Händelsen ägde rum vid utsiktsplatsen Fåfängan i Stockholm natten till den 9 september 2015. En kvinna våldtogs av flera personer. Två unga män dömdes i Svea hovrätt till sluten ungdomsvård, den tredje var under 15 år när brottet begicks och friades därför.

Nu har Interpol kommit med uppgifter om en av de dömda männens identitet, som gör gällande att han är äldre än vad som framkommit tidigare. Mannen uppgav att han var 16 år och dömdes i Svea hovrätt till 9 månaders sluten ungdomsvård. Enligt Interpol var han 20 år och två månader när brottet begicks och har ett annat namn än vad som framkommit tidigare. Därför yrkar nu riksåklagaren att påföljden ändras med hänsyn till mannens ålder.

- Det är ovanligt att riksåklagaren begär resning till nackdel för den dömde och särskilt i frågan om att påföljden ska skärpas, säger Ewa Nyhult, extra åklagare och ansvarig för resningsärenden.

Målnummer i Högsta domstolen: Ö 3278-16

Målnummer Svea Hovrätt: B 11469-15

Kontakt: Ewa Nyhult, extra åklagare på Åklagarmyndigheten, finns tillgänglig för media fram till klockan 13 under tisdagen 010-562 53 17.

Presstjänsten010-562 50 20