Riksåklagaren överklagar hovrättsdom om grov våldtäkt

Publicerad: 2016-07-13 14:28:00

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående grov våldtäkt

Tre män dömdes för grov våldtäkt av tingsrätten. Enligt tingsrätten hade de vid samma tillfälle haft samlag och oralsex med en kvinna genom att otillbörligt utnyttja att kvinnan till följd av berusning och rädsla befunnit sig i en särskilt utsatt situation. En av männen dömdes också för att genom våld ha tvingat kvinnan till samlag och oralsex. Fängelsestraffen bestämdes för två av dem till fängelse i 4 år och för en av dem till fängelse i 4 år och fyra månader. Efter att bl.a. männen överklagat tingsrättsdomen, frikände hovrätten två av dem. Mannen som brukat våld dömdes för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år och fyra månader.

Riksåklagaren har nu överklagat domen. Enligt riksåklagaren bör männen dömas för grov våldtäkt till fängelse i minst fyra år. Riksåklagaren anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig angående rekvisitet "särskilt utsatt situation" i våldtäktsbestämmelsens mening. En av männen har också i avgörande delar ändrat sina uppgifter när han hördes i domstol i förhållande till när han hördes under förundersökningen. Riksåklagaren anser att det är av stor vikt att Högsta domstolen uttalar sig även i frågan om vilken betydelse ändrade uppgifter bör ha vid bevisvärderingen i brottmål.

Länk till överklagandet

Byråchef My Hedström

010-562 50 27

Presstjänsten

010-562 50 20