Våldtäktsdom överklagas till HD

Publicerad: 2016-07-07 13:43:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva när en våldtäkt kan anses mindre grov.

En man höll fast en kvinna bakifrån och förde upp sina fingrar i hennes vagina när hon med blottat underliv satt på huk för att kissa. Gärningen avbröts då kvinnan skrek och slet sig loss. Mannen och kvinnan kände inte varandra sedan tidigare och hade bara umgåtts en kortare stund under kvällen. Kvinnan var kraftigt berusad.

Tingsrätten och hovrättens majoritet dömde mannen för våldtäkt, mindre grovt brott, till fängelse i ett år. Domstolarna beaktade att gärningen var kortvarig och att den avbrutits när kvinnan skrek och slet sig loss. Två av hovrättens ledamöter ansåg inte att gärningen kunde bedömas som mindre grov och ville döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år.

Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkar att Högsta domstolen ska döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år.

Våldtäkt, mindre grovt brott, är förbehållet undantagssituationer. Riksåklagaren framhåller att sexualbrott som består av penetrering med fingrar bedöms olika i underrättspraxis. Av det skälet och eftersom antalet anmälningar om denna typ av sexuella övergrepp under senare tid har ökat, bland annat i samband med festivaler, anser riksåklagaren att det behövs ett klargörande uttalande av Högsta domstolen.

Länk till överklagandet.

Presstjänsten010-562 50 20