Dom i omfattande mål om grova bedrägerier i Botkyrka

Publicerad: 2016-06-10 07:01:00

I dag fredag den 10 juni klockan 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i ett mål där 17 personer är åtalade för att felaktigt ha fått utbetalda ersättningar från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Brottsrubriceringarna är grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och urkundsförfalskning, grovt brott. Dessutom har Ekobrottsmyndigheten väckt åtal i ärendet om grovt bokföringsbrott mot 3 personer.

Enligt åklagarna har sammanlagt sex miljoner kronor i bidrag betalats ut till 14 enskilda personer och tre ideella föreningar sedan 2012. Brottsupplägget har inneburit att företrädare för föreningarna har lämnat medvetet felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Föreningarna har varit knutna till en kyrka där flertalet av de åtalade varit medlemmar av församlingen. Tre företrädare för föreningarna är åtalade, varav en på samtliga 17 punkter, liksom de 14 bidragstagarna som är misstänkta för att ha lämnat felaktiga uppgifter.

- Genom kyrkan och ideella föreningar knutna till kyrkan har utbetalningar beviljats ur välfärdssystemet. Personer har påståtts arbeta för föreningarna, vilket utredningen visar att de inte har gjort. Man har satt detta i system, brotten har pågått under längre tid och varit svåra att upptäcka, säger kammaråklagare Eva Wintzell vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

En ideell förening kan få stöd från Arbetsförmedlingen om föreningen har stadgar, styrelse och har fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Två av föreningarna har skapats genom att man upprättat falska dokument som man skickat in till Skatteverket. Därigenom har föreningarna fått det organisationsnummer som är nödvändigt för att kunna få bidrag. Åtalet omfattar därför också urkundsförfalskning.

Tre åklagare har arbetat med utredningen; Eva Wintzell, Isabelle Bjursten och Lisa dos Santos.

Kontakt:

Kammaråklagare Lisa dos Santos vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm finns tillgänglig idag fredag klockan 13.30-15, 010-562 53 13.

Målnummer B 1492/15 vid Södertörns tingsrätt

Presstjänsten010-562 50 20