Förtydligande i ärende om man som misstänks ha dödat sin förra flickvän

Publicerad: 2016-06-09 10:24:00

Med anledning av medieuppgifter i det ärende där en man senare misstänks ha dödat sin förra flickvän vill chefsåklagare Per Nichols, som är chef för den åklagarkammare där ärendet handläggs, göra vissa förtydliganden.

"Ärendet är djupt tragiskt och jag är, som alla andra, bedrövad över det som skett.

Det som hände initialt var att kvinnan polisanmälde mannen för misshandel. Efter förhör med kvinnan beslutade åklagaren att anhålla mannen i sin frånvaro. Han var alltså inte frihetsberövad. Senare bestämde sig kvinnan för att inte medverka i utredningen. Då det inte fanns någon annan bevisning hävde åklagaren anhållandet eftersom det bedömdes att polisförhöret med kvinnan inte skulle räcka för att en domstol skulle häkta honom. Enbart den omständigheten att en gärningsman tidigare begått brott räcker inte för en domstols beslut om häktning.

Omständigheterna i ett ärende som detta innefattar emellertid svåra bedömningsfrågor. Jag har därför den 8 juni, i enlighet med Åklagarmyndighetens rutiner, överlämnat ärendet till myndighetens tillsynsavdelning för bedömning av själva handläggningen."

Den åklagare nu som driver utredningen om kvinnans död har begärt mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Häktningsförhandling hålls i dag klockan 14.00 i Solna tingsrätt, målnummer B 4328/16.

Presstjänsten010-562 50 20