Julian Assange fortsatt häktad

Publicerad: 2016-05-25 09:27:00

Åklagaren kommenterar beslutet att Stockholms tingsrätt har beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad.

Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Julian Assange har möjlighet att överklaga häktningsbeslutet till Svea Hovrätt.

- Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott och flyktfaran är oförändrat stor. Det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger enligt vår uppfattning fortfarande tungt. Arbetet med att försöka genomföra förhör och ta DNA-prov pågår och vi väntar på svar på den framställan om rättslig hjälp som lämnades till Ecuador i mars 2016. Domstolen har här delat vår uppfattning att fortsatt häktning i nuläget är förenlig med proportionalitetsprincipen, säger överåklagare Marianne Ny.

I mars skickades en förnyad förfrågan om att intervjua Assange på Ecuadors ambassad i London.

- Vi har ännu inte fått något svar, säger Marianne Ny

Presstjänsten010-562 50 20