Morddom överklagas i uppmärksammat fall med bevistalan

Publicerad: 2016-05-12 08:45:00

Åklagarna överklagar Varbergs tingsrätts dom i fallet med två minderåriga pojkar (födda 2001) som åtalats för mord på en 65-årig man i Varbergs kommun. Tingsrätten menar att bevisningen inte är tillräckligt stark för att döma pojkarna till mord.

- Vi anser att vi har tillräcklig bevisning för att pojkarna gjorde det tillsammans och i samförstånd. Det är angeläget att så allvarliga brott som mord klaras upp, både ur ett samhällsperspektiv och med hänsyn till brottsoffer. Därför väljer vi att överklaga tingsrättens dom, säger kammaråklagare Klas Lundgren vid Åklagarkammaren i Halmstad.

Pojkarna är omhändertagna enligt Lagen om vård av unga (LVU). De båda pojkarna erkände under utredningen att de varit på platsen och stulit, men förnekar var för sig det dödliga våldet, de skyller på varandra.

Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Åklagare kan dock få domstol att pröva skuldfrågan om yngre personer begått brott. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Då har det varit fråga om allvarliga brott sommord.Detta kallas bevistalan.

Kontakt:

Kammaråklagare Klas Lundgren och vice chefsåklagare Charlotte Österlund är tillgängliga för media idag kl. 10.45 - 12.

Klas Lundgren 010-56272 70

Charlotte Österlund 010-56272 91

Så säger lagen:

Brottsbalken1 kap 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas tillpåföljd.

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare38 § Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för den unge, begära prövning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

Presstjänsten010-562 50 20