Överklagande till Högsta domstolen om sexuellt ofredande

Publicerad: 2016-05-26 09:28:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det kan vara straffbart som sexuellt ofredande att föra in en mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och fotografera hennes underliv, trots att kvinnan inte lade märke till handlingen medan den pågick.

En man åtalades för sexuellt ofredande för att ha fört in sin mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och fotograferat hennes underliv. Händelsen inträffade i rulltrappan på en tunnelbanestation.

Kvinnan fick inte reda på vad mannen höll på med förrän strax efter det att mannen upphört med fotograferandet, då en annan person uppmärksammade henne på vad som skett.

För att någon ska kunna dömas för sexuellt ofredande i ett fall som detta krävs att denne genom ord eller handlande ofredat en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Hovrätten ogillade åtalet för sexuellt ofredande. Enligt hovrätten har handlingen inte varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet eftersom målsäganden inte var medveten om handlingen när den pågick.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för sexuellt ofredande till dagsböter. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om det som läggs den tilltalade till last - att föra in sin mobiltelefonkamera under målsägandens kjol och fotografera hennes underliv - innefattar ett straffbart handlande enligt straffbestämmelsen om sexuellt ofredande, trots att målsäganden inte uppfattade gärningen medan den pågick.

Enligt riksåklagaren är rättsläget oklart när det gäller om gärningar av samma slag som denna kan bestraffas som sexuellt ofredande. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Mer information Överklagande ÅM 2016/3143 (pdf)

KontaktByråchef Hedvig Trost010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20