Åklagaren kommenterar hovrättsdom om mutor

Publicerad: 2016-03-31 14:37:00

Förre överåklagaren Gunnar Stetler kommenterar hovrättens dom mot den före detta fastighetschef som dömts av Svea hovrätt till 3,5 års fängelse för korruptionsbrott.

En person som tidigare varit anställd som fastighetschef inom Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen döms för grova mutbrott till fängelse i 3 år och 6 månader. En vän till fastighetschefen döms för medhjälp till de grova mutbrotten till fängelse i 2 år och 6 månader. Två företagare döms för bestickning, dvs. för att ha betalat mutor, till fängelse i 2 år respektive villkorlig dom.

- Detta är troligen den strängaste påföljd som dömts ut för mutbrott inom statsförvaltningen. Det är viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att det finns vilja och förmåga att lagföra personer på hög nivå inom den offentlig sektorn för korruptionsbrottslighet. Detta är viktigt inte minst ur förebyggande synvinkel. 3 år och 6 månader får bedömas vara en sträng påföljd för en 70-åring, säger förre överåklagaren Gunnar Stetler.

Gunnar Stetler har gått i pension från befattningen som överåklagare och chef för Riksenheten mot korruption, men arbetar kvar i Åklagarmyndigheten för att slutföra Teliaärendet.

Presstjänsten010-562 50 20