Bevistalan i uppmärksammat mordfall

Publicerad: 2016-03-09 07:57:00

I dag onsdag väcks talan mot två minderåriga pojkar (födda 2001) för mordet på en 65-årig man i Derome, Varbergs kommun i juni förra året. De båda misstänks också för grov stöld av hans egendom

Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Åklagare kan dock få domstol att pröva skuldfrågan om yngre personer begått brott. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Då har det varit fråga om allvarliga brott som mord. Detta kallas bevistalan.

För bevistalan krävs begäran från socialnämnd, Socialstyrelsen eller vårdnadshavare. Vice chefsåklagare eller högre ska också anse att det "krävs ur allmän synpunkt". I detta fall har socialnämnden begärt bevistalan.

- Det är viktigt att mord klaras upp inte minst för att anhöriga skall få upprättelse och andra gärningsmän uteslutas. Socialnämnden vill dessutom ha underlag för att sätta in rätt behandlingsinsatser, säger åklagare Klas Lundgren.

Pojkarna är omhändertagna enligt Lagen om vård av unga (LVU). De båda pojkarnaerkänner under utredningen att de varit på platsen och stulit, men förnekar var för sig det dödliga våldet, de skyller på varandra.

Utredningen hos polisen har handlagts vid utredningssektionen, grova brott Halland.

- Utredningen har bedrivits som en vanlig mordutredning med den enda skillnaden att de misstänkta inte varit häktade utan socialförvaltningen har sett till att pojkarna vistats på säker plats, säger Cecilia Bergstén chef för grova brott i Halland.

Förhandlingen i Varbergs tingsrätt startar 23 mars 2016. Tingsrätten bestämmer i vilken utsträckning förhandlingen kommer att vara offentlig, Det innebär att tingsrätten kan bestämma att förhandlingen helt eller delvis sker bakom stängda dörrar.

Tingsrätten kommer att fastställa om pojkarna begått brotten men kan inte döma ut något straff.

Kontakt:

Kammaråklagare Klas Lundgren, som biträder vice chefsåklagare Charlotte Österlund kommer att vara tillgänglig för frågor från media idag onsdag mellan klockan 09.00-11.30 på telefon 010-56272 70

Presstjänsten010-562 50 20

Så säger lagen:

Brottsbalken1 kap 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare38 § Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för den unge, begära prövning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).