RÅ vill att Högsta domstolen omprövar straffet för mord

Publicerad: 2016-03-08 08:34:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

I ett uppmärksammat rättsfall nyligen sänkte Högsta domstolen straffet för mord. Högsta domstolen kom fram till att en lagändring från 2014 om skärpta straff för mord inte skulle användas. Detta berodde på att lagändringen enligt Högsta domstolen inte var tillräckligt tydligt formulerad. Två av de fem domarna som deltog i beslutet hade dock en annan uppfattning. De menade att straffet inte skulle ändras.

Högsta domstolen har nu bett riksåklagaren att yttra sig över ett annat mål som rör straff för mord och där samma fråga har betydelse. Riksåklagaren skriver i sitt yttrande att frågan om lagändringen ska användas eller inte har mycket stor principiell betydelse, både för hur domstolar ska döma och för hur nya lagar ska formuleras. Därför menar riksåklagaren att frågan bör prövas också i det nya målet och att detta ska ske i så kallat plenum, där alla domarna medverkar. Enligt lagen kan detta ske i speciella fall.

Läs riksåklagarens yttrande här

Kontakt:

My Hedström, byråchef rättsavdelningen 010-562 50 27

Presstjänsten

010-562 50 20