Ska uppsägning från arbete på grund av brott alltid medföra straffnedsättning?

Publicerad: 2016-03-04 13:03:00

Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen för klargörande i frågan.

En man dömdes i hovrätten för våldtäkt. Hovrätten ansåg att straffvärdet av gärningen var fängelse i tre år. Mannen som är 62 år uppgav att han haft för avsikt att arbeta till 67 års ålder samt att han till följd av domen blivit uppsagd från sitt arbete och har små möjligheter att få något nytt arbete. Hovrätten beaktade att mannen blivit uppsagd och bestämde påföljden till fängelse i två år och tio månader.

Riksåklagaren skriver i överklagandet att den för straffmätningen relevanta åldern är 65 år.

Eftersom mannen kommer att vara närmare 65 år när han tidigast kan bli villkorligt frigiven är det men av att han blivit uppsagd från sitt arbete så begränsat att detta inte bör påverka straffmätningen. Enligt riksåklagaren bör mannen därför dömas till fängelse i tre år.

Länk till överklagandet (pdf)

KontaktByråchefen My Hedström010-562 50 27