Tillsyn inledd i narkotikaärende

Publicerad: 2016-03-03 10:23:00

I går onsdag den 2 mars inledde Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning ett tillsynsärende med anledning av de uppgifter som förekommit i massmedia om ett narkotikaärende i norra Sverige.

I linje med de rutiner som finns vid myndigheten fattade tillsynsavdelningen i går också beslut om att väcka frågan hos Särskilda åklagarkammaren om det finns skäl att inleda förundersökning om handläggningen av narkotikaärendet.

Fakta tillsynsavdelningen

Tillsynsavdelningen ansvarar för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet. Syftet är att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet i åklagarverksamheten. Riksåklagarens tillsyn tar sikte på åklagares handläggning av enskilda ärenden.

Fakta Särskilda åklagarkammaren

Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs misstankar om brott av främst poliser, men också åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.

Presstjänsten

010-562 50 20