Unga misstänkta ska alltid ha advokat

Publicerad: 2016-03-23 09:27:00

Riksåklagaren har beslutat om nya riktlinjer för åklagare om unga misstänktas rätt till försvarare.

I riktlinjerna slås fast att en ung person som är misstänkt för brott alltid ska ha en offentlig försvarare (advokat), utom vid mycket lindrig brottslighet. Detta gäller redan vid det första förhöret.De nya riktlinjerna är en följd av rättsutvecklingen, i Europadomstolen och i svensk rätt, där en förskjutning har skett under senare år mot att en ung misstänkt i högre utsträckning ska biträdas av en offentlig försvarare. Barnkonventionen ger också unga misstänkta särskilda rättigheter.En förutsättning för att fullt ut kunna tillgodose kraven är att det går att förordna försvarare även utanför kontorstid, vilket i dag endast är möjligt i begränsad omfattning. Riksåklagaren har nyligen begärt att regeringen vidtar åtgärder för att offentlig försvarare ska kunna utses utanför kontorstid. - Finns inte försvarare tillgängliga blir konsekvensen att misstänkta kan få sitta frihetsberövade längre än nödvändigt. Det är särskilt bekymmersamt när det gäller barn, säger riksåklagare Anders Perklev.

Läs riktlinjerna

Skrivelsen till regeringen

Presstjänsten010-562 50 20