Utredning om mord på Göingeskolan i Broby klar

Publicerad: 2016-03-07 08:06:00

Utredningen om mordet på Göingeskolan i Broby den 11 januari i år är nu klar. Utredningen har gjorts enligt bestämmelserna i lagen om unga lagöverträdare och då den misstänkte personen är under 15 år kommer inte något åtal att väckas.

Utredningen kommer inte heller att ges in till tingsrätten och blir därför inte att bli offentlig på det sätt som en förundersökning ofta blir då den inges till en domstol.

- Vi har noga utrett vad som föregick mordet samt hur mordet gick till. Genom uppgifter från den misstänkte, vittnen och teknisk bevisningkänner vi att hela händelseförloppet såväl före, under, som efter mordet är klarlagt. Utredningen har visat att den misstänkte 14-åringen har dödat 15-åringen samt att han har varit ensam gärningsman, säger kammaråklagare Pernilla Tallinger vid Åklagarkammaren i Kristianstad.

KontaktÅklagaren är tillgänglig för kommentarer i dag, måndag den 7 mars klockan 13.00-14.30.

Kammaråklagaren Pernilla Tallinger010-562 62 95