Ärende om spädbarnsdöd i Eksjö

Publicerad: 2016-11-28 09:08:00

Den 24 juli i år avled två spädbarn, tvillingar, i Bruzaholm, Eksjö kommun under oklara omständigheter. En förundersökning inleddes om vållande till annans död, grovt brott, där tvillingarnas föräldrar kom att delges misstanke. Av den utvidgade rättsmedicinska undersökningen som nu redovisats framgår att båda spädbarnen avlidit av sjukdom.

Båda föräldrarna frihetsberövades inledningsvis, men försattes den 27 juli på fri fot. Detta då det i de preliminära obduktionsbeskeden inte framkom något som talade för annan persons vållande till dödsfallen och det inte heller i utredningen i övrigt fanns några sådana omständigheter.

En utvidgade rättsmedicinsk undersökninghar utförts på båda spädbarnen och resultat av denna redovisades till polisen i Eksjö den 22 november.

-Efter genomgång av förundersökningen har jag i dag beslutat att lägga ned förundersökningen då anledning numera saknas att brott förövats, säger chefsåklagare Klas Lorefors vid Åklagarkammaren i Jönköping.

- Enligt utlåtandena framgår att båda barnen drabbats av akut dubbelsidig lunginflammation samt att tvillingarna tros ha smittat varandra. Vidare framgår att små barn ofta reagerar med vaga ospecificerade allmänsymtom på allvarliga infektioner. Då immunförsvaret ej heller är helt utvecklat kan förloppet vara mycket snabbt, framförallt hos så kallade riskgrupper dit bland annat tvillingar och för tidigt födda barn tillhör. Inte heller i övrigt i utredningen har framkommit omständigheter som talar för att brott förekommit, säger Klas Lorefors.

Kontakt: Klas Lorefors är tillgänglig för media i dag, måndag kl 15-16 010-562 59 93

Presstjänsten 010-562 50 20