Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen

Publicerad: 2016-11-07 13:59:00

En person hade i sin butik sålt kläder med motiv som är upphovsrättsligt skyddade, och för detta dömts för upphovsrättsintrång.

Åklagaren ville att personen skulle dömas för upphovsrättsintrång även för likadana kläder som fanns i lager i anslutning till butiken samt i ett lager på annan plats. Patent- och marknadsöverdomstolen har ogillat åtalet i den delen. Enligt domstolen kunde de kläder som personen hade i lager inte anses ha bjudits ut till försäljning eller spritts till allmänheten på annat sätt.

Riksåklagaren har nu överklagat domen. Enligt riksåklagaren är det intressant ur prejudikatsynpunkt om ett utbjudande till försäljning till allmänheten (tillgängliggörande enligt 53 § upphovsrättslagen) av kopior av upphovsrättsskyddade verk i en butik, även omfattar produkter med samma upphovsrättsligt skyddade verk som finns i lager i samma verksamhet.

Enligt riksåklagaren bör Högsta domstolen inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen om frågan om spridningsrätten enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdirektivet) även omfattar varor som hålls i lager i anslutning till en butik där likadana eller liknande varor utbjuds till försäljning till allmänheten.

Länk till överklagandet (pdf)

Kontakt:

My Hedström, byråchef

010-562 50 27

Presstjänsten

010-562 50 20