Åklagaren kommenterar livstidsdom

Publicerad: 2016-10-25 10:41:00

Solna tingsrätt dömer en 33-årig man till livstids fängelse för bland annat mord och grov fridskränkning på en kvinna i Bromma den 4 juni i år. Förundersökningsledare, kammaråklagare Tobias Kudrén, kommenterar domen.

- Jag kan konstatera att tingsrätten delat min uppfattning om vad den tilltalade ska dömas för och vilken påföljd som ska dömas ut. Jag vill inte tala i termer om att jag är nöjd med domen - det är svårt att använda uttrycket nöjd i ett så här tragiskt fall - men tingsrättens dom borde stå sig väl vid en överprövning i hovrätten.

-Även om jag argumenterat för att bevisningen i vissa avseenden ska tolkas på annat sätt än vad tingsrätten gjort, så är det uppenbart att tingsrätten noga övervägt hur bevisningen ska värderas och motiverat detta på ett tydligt sätt. När det gäller de rent juridiska överväganden som har behövt göras så är jag och tingsrätten i princip helt överens.

- Jag har inte ännu bestämt om jag vid en eventuell hovrättsprocess (för det fall att den tilltalade överklagar domen) kommer att stå fast vid de påståenden om de detaljer i händelseförloppet som tingsrätten inte ansett vara bevisade, eller om jag kommer att godta tingsrättens bedömning i sin helhet, avslutar Tobias Kudrén.

Kammaråklagare Tobias Kudrén är inte tillgänglig för media idag, eftersom han är i tingsrättsförhandling hela dagen. Han har istället lämnat den här skriftliga kommentaren till domen.

Målnummer B 4328-16

Presstjänsten010-562 50 20