Begäran från Assange om permission avslås av formella skäl

Publicerad: 2016-10-28 10:03:00

Julian Assange har begärt att den svenska åklagaren ska bevilja honom permission från häktningsbeslutet och den europeiska arresteringsordern för att få gå på begravning. Åklagaren har avslagit begäran eftersom det saknas stöd i svensk lagstiftning för att genom permission, eller på något annat sätt, göra undantag i domstolsbeslut om häktning i frånvaro eller beslut om en europeisk arresteringsorder.

Presstjänsten010-562 50 20