Åklagaren kommenterar nedlagd utredning om våldtäkt

Publicerad: 2016-09-20 09:17:00

Ett ärende där en kvinna ska ha våldtagits på en färja har lagts ned. Åklagaren ger en kort kommentar.

I september 2015 anmälde en ung kvinna att hon våldtagits på en Finlandsbåt. Efter omfattande utredningar har förundersökningen lagts ned.

- I utredningen har fem förhör hållits med kvinnan för att försöka få fram vad hon minns från händelsen. Det har dessutom hållits förhör med den utpekade personen samt andra personer som varit med under kvällen. Olika läkarutlåtanden har inhämtats och övervakningsfilmer har gåtts igenom och jämförts med bådas berättelser. Det lades ner betydande utredningsåtgärder på ärendet. Jag ansåg att man utifrån bevisläget kunde konstatera att en del av den tekniska bevisningen inte stödjer kvinnans berättelse samt att ytterligare utredning inte skulle förändra bevisläget. Jag bedömde vidare att ett åtal i det läget aldrig skulle kunna leda till en fällande dom, säger kammaråklagare Kalina Sanderfelt.

Med hänsyn till de inblandade personerna råder sekretess i ärendet. Åklagaren kan därför inte närmare kommentera hur hon värderat olika delar av bevisningen.

Kvinnan begärde överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Ärendet har därefter prövats av en överåklagare som, efter att ha gått igenom samtliga handlingar i utredningen, gjort samma bedömning som den ursprungliga åklagaren.

Presstjänsten010-562 50 20