Åtal för förberedelse till mordbrand på skola i Falköping

Publicerad: 2016-09-06 09:00:00

En 18-årig man har åtalats vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för förberedelse till mordbrand på Kyrkerörskolan i Falköping den 4 juli i år.

- Den misstänkte har begett sig till skolan medförandes bland annat ett hammarliknande föremål, brännbar vätska, en petflaska och tidningspapper, han har därefter med det hammarliknande föremålet gått runt skolan för att rekognosera, varpå han iordningsställt petflaskan med brännbar vätska och ihoprullat tidningspapper och antänt denna, säger extra åklagare Berit Andreasson.

- Ett vittne har iakttagit händelsen och filmat delar av den med sin mobiltelefon och den misstänkte har troligen avbrutit gärningen på grund av att han uppfattat att han var iakttagen. Som bevis finns även fotografier av petflaskan med innehåll samt ett par tomma bensinflaskor som fanns kvar på platsen då räddningstjänsten kom dit.

Personen som nu åtalas är även misstänkt för en fullbordad mordbrand på förskolan Urd i Falköping den 2 augusti i år. I den delen fortgår förundersökningen och polis och åklagare avvaktar resultat från teknisk analys från Nationellt forensiskt centrum.

Tingsrättens målnummer: B 1772-16

KontaktExtra åklagare Berit Andreasson finns tillgänglig i dag klockan 12-13 på telefon 010-562 52 40

Presstjänsten010-562 50 20