Åtal för grovt organiserande av människosmuggling i Stockholm

Publicerad: 2016-09-23 12:03:00

I dag har åtal väckts mot tre personer i ett ärende om organiserande av människosmuggling.

De åtalade misstänks ligga bakom en verksamhet som smugglat flyktingar från norra Italien till Skandinavien med syftet att underlätta för flyktingarna att illegalt ta sig in i Sverige. Smugglingen har skett i husbilar och minibussar som hyrts från både privatpersoner och bensinstationer eller stått registrerade på bolag kopplade till smugglarna.

Det rör sig om cirka 170 personer som på detta sätt ska ha transporterats genom Europa. Utredningen har varit omfattande och rättslig hjälp har begärts från flera så kallade transitländer som Tyskland och Danmark.

- Det här är en utredning som inte hade varit möjlig att genomföra utan ett samarbete med våra europeiska kollegor. Den här typen av brott är per definition gränsöverskridande och just i det här ärendet har vi sett hur chaufförerna av bilarna har dömts för människosmuggling i de länder där de stoppats.

- Vi hoppas nu kunna lagföra organisatörerna bakom resorna, säger kammaråklagare Isabelle Bjursten vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

Åklagaren anser att brotten är grova då det rört sig om ett stort antal flyktingar och därmed inneburit ett systematiskt utnyttjande av flyktingars utsatta situation.

Stämningsansökan är inlämnad till Södertörns tingsrätt, målnummer B 3066-15.

Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig för media i dag 23/9 klockan 14-15 på telefon 010-562 55 45

Presstjänsten010-562 50 20