Domom ringa narkotikabrott överklagattill Högsta domstolen

Publicerad: 2016-09-22 11:23:00

Riksåklagaren vill att en person ska dömas till två olika narkotikabrott istället för ett.

En person har i hovrätten dömts för ringa narkotikabrott i ett fall för att under samma tidsperiod olovligen ha innehaft en mindre mängd cannabis samt för att olovligen ha brukat cannabis. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för ringa narkotikabrott i två fall samt skärpa bötespåföljden. Enligt riksåklagaren bör det olovliga innehavet av cannabis bedömas som ett brott och det olovliga brukandet som ett brott.

I praxis bedöms liknande fall på olika sätt - ibland döms för två brott och ibland för ett brott. Enligt riksåklagaren skulle därför en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Länk till överklagandet.

Presstjänsten010-562 50 20