Ärende om operationer av luftstrupar granskas

Publicerad: 2017-12-19 07:39:00

Den 12 oktober 2017 beslutade åklagarna att lägga ned förundersökningen om uppmärksammade operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu har två personer via målsägandebiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg kommer att inleda en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra personer. När målsäganden begär att ett ärende ska överprövas inleds alltid en granskning. Ärendet är omfattande och komplicerat. Granskningen beräknas därför ta lång tid.

- Vi kommer att gå igenom förundersökningen och bilda oss en uppfattning innan beslut tas. Det är ett stort material att läsa igenom och det är därför inte möjligt att ge en prognos för när beslut i överprövningen kan komma. Vi kan inte heller lämna någon information om iakttagelser i granskningen medan den pågår, säger kammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum Göteborg.

När granskningen är klar finns några alternativ till beslut.

- Antingen delar vi åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar vi att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas, säger Karin Lundström Kron.

Ytterligare tre utomstående personer har begärt överprövning. De tre är inte saklegitimerade, det vill säga de har inte rätt att per automatik få ärendet överprövat.

Mer om överprövningar Pressmeddelande 20171012

KontaktKammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum Göteborg är tillgänglig för media tisdag den 19 december klockan 9-11, 010-562 72 10.

Presstjänsten010-562 50 20