Åtal i omfattande dopningsärende

Publicerad: 2017-02-27 09:36:00

Två personer åtalas idag för grov smuggling, grovt dopningsbrott och grovt narkotikabrott i ett omfattande dopningsärende. Totalt är fem personer åtalade i ärendet. Åklagaren och tullkriminalchefen finns tillgängliga för media idag klockan 11-12.

De två huvudpersonerna är misstänkta för att i en gemensam verksamhet ha smugglat in och tillverkat stora mängder dopningsmedel och distribuerat till personer i Sverige och Norge. Ärendet har utretts av Internationella åklagarkammaren Stockholm sedan i februari 2016 då Tullverket vid husrannsakan påträffade stora mängder dopningsmedel, narkotika och läkemedel på ett kontor i Stockholm.

- Misstankarna gäller organiserad försäljning av dopningspreparat som pågått under lång tid och omsatt stora belopp. Även narkotika har påträffats. Jag ser allvarligt på verksamhetens omfattning och anser att det är viktigt att få bort dopningspreparaten från marknaden eftersom de skadar både personer som använder dem och samhället i stort, säger kammaråklagare Annika Wennerström på Internationella åklagarkammaren Stockholm.

En person åtalas för medhjälp till brott inom verksamheten och för att själv ha hanterat dopningsmedel. Ytterligare två personer åtalas för försök till grovt narkotikabrott respektive grovt dopningsbrott. Totalt åtalas idag fem personer.

- Det är oroväckande att beslagtagen mängd dopningsmedel i fast form har ökat vilket tyder på att tillverkning av dopningspreparat sker inne i landet. Det visar även på en fortsatt stor efterfrågan av dopningsmedel. Ärendet visar att vi har fungerande arbetssätt som ger goda resultat, säger Stefan Granath, chef Tullkriminalenheten i Stockholm.

Målnummer Stockholms tingsrätt B 2030-16.

Kontakt:Åklagaren och tullkriminalchefen är tillgängliga per telefon idag, måndag, klockan 11-12.

Annika Wennerström, kammaråklagare på Internationella åklagarkammaren Stockholm, 010-562 55 58

Stefan Granath, chef Tullkriminalenheten i Stockholm 08-456 56 07

Presstjänsten Åklagarmyndigheten010-562 50 20