Riksåklagaren vill att HD prövar om rätten till ett domännamn kan förverkas

Publicerad: 2017-02-07 12:18:00

Hovrätten har förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren, en privatperson. Personen har överklagat domen till Högsta domstolen. Riksåklagaren motsätter sig att hovrättens dom ändras.

Svea hovrätt har förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren, eftersom åtgärden krävs för att kunna förhindra brott mot upphovsrättslagen.

I ett yttrande till Högsta domstolen motsätter sig riksåklagaren, vice riksåklagare Kerstin Skarp, att hovrättens dom ändras, men anser att Högsta domstolen bör pröva frågan.

Ur yttrandet

"Frågan om ett domännamns rättsliga status har såvitt jag har kunnat finna aldrig varit föremål för Högsta domstolens prövning [och det är] av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning som i så fall kan tillämpas."

Byråchef My Hedström 010-562 50 27