Ytterligare en brottsmisstänkt i ärende om Statens fastighetsverk

Publicerad: 2017-02-10 14:29:00

En person hos en leverantör till Statens fastighetsverk har delgivits misstanke om grovt givande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Därmed är sex personer delgivna misstanke.

Under torsdagen den 9 februari förhördes personen och delgavs misstanke. Sedan tidigare är fem personer delgivna misstanke i ärendet. I slutet av januari delgavs tre personer som är eller har varit anställda på Statens fastighetsverk, samt en anhörig, misstanke om korruptionsbrott och/eller trolöshetsbrott. En femte person delgavs misstanke den 1 februari för grovt givande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Den personen är anställd hos en leverantör till Statens fastighetsverk. Därmed är sex personer delgivna misstanke i ärendet, men ingen är frihetsberövad. De två senaste personerna som delgivits misstanke är anställda hos två olika leverantörer till Statens fastighetsverk. Eftersom utredningen ännu är i ett inledande skede har åklagaren inga ytterligare upplysningar eller kommentarer att lämna.Presstjänsten 010-562 50 20

Läs även tidigare utskickade pressmeddelanden i ärendet här: Pressmeddelande 2017-02-01 Pressmeddelande 2017-01-27 Pressmeddelande 2017-01-26