Åklagare utsedd i Kalamarksärendet

Publicerad: 2017-01-04 13:06:00

Kammaråklagare Jens Göransson vid Åklagarkammaren i Sundsvall har utsetts att vara åklagare i det uppmärksammade Kalamarksärendet, där Högsta domstolen nyligen beviljade resning.

Åklagaren har rekvirerat handlingarna och ska nu sätta sig in i ärendet.

- Eftersom jag tidigare inte varit involverad och det är ett mycket omfattande material kommer det att ta avsevärd tid att läsa in sig. Jag har i dagsläget ingen som helst uppfattning om ärendet, säger Jens Göransson.

För närvarande kan åklagaren inte lämna någon information.

Bakgrund

En man dömdes 2005, mot sitt nekande, till livstids fängelse för mord och grovt rån. Sedan dess har han vid två tillfällen fått avslag på resningsansökan. Den 29 december 2016 biföll Högsta domstolen en tredje resningsansökan och beslutade att Hovrätten för Övre Norrland ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brotten. Hovrätten har nu förelagt åklagare att lämna bevisuppgift samt förslag på ärendets fortsatta handläggning.