Anstånd begärt i Kalamarksärendet

Publicerad: 2017-01-19 09:56:00

Kammaråklagare Jens Göransson har begärt att få anstånd med att yttra sig till den 20 februari 2017.

Hovrätten för Övre Norrland har begärt att åklagare ska ge in en bevisuppgift i Kalamarksärendet samt lämna förslag på den fortsatta handläggningen av ärendet.

- På grund av det omfattande och komplexa materialet begär jag anstånd till den 20 februari 2017 med att ge in bevisuppgift, säger kammaråklagare Jens Göransson.

När åklagaren har gått igenom materialet kommer han att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av ärendet, vilket han då kommer att meddela hovrätten.

Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.

Presstjänsten010-562 50 20