Beslut om misstänkt våldtäkt på Gotland

Publicerad: 2017-01-11 09:23:00

Förundersökningen om ett våldtäktsärende på Gotland, där en kvinna i oktober anmälde att hon utsatts för våldtäkt, har lagts ned. Männen är inte längre misstänkta för brott i samband med händelsen. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

En 30-årig kvinna anmälde på morgonen den 2 oktober 2016 att hon utsatts för våldtäkt. Totalt sex män i tjugoårsåldern, greps av polis samma dag. Jouråklagare hävde gripandet av en av männen samma dag. Utredningen mot honom lades ned. De övriga fem anhölls, men försattes på fri fot den 5 oktober.

Utredningen mot återstående fem män har i dag lagts ned med motiveringen att brott inte kan styrkas.

Om utredningen:

Flera förhör har hållits med de misstänkta och med målsäganden. Dessutom har vittnen hörts. Det finns inga vittnen som varit på plats där de brottsliga gärningarna ska ha utförts. De vittnen som hörts är personer som träffat målsäganden innan och efter händelsen. Brottsplatsundersökning har gjorts. Dessutom har beslag från brottsplatsen analyserats. Prover har även tagits från målsägandens och de misstänktas kroppar och därefter analyserats. Det har gått att bringa klarhet i vissa delar av förloppet, som pågick under cirka en timmes tid.

- Trots en omfattande utredning har vi inte kunnat utreda alla detaljer. Det beror på att personer som varit på plats lämnat uppgifter som är oklara och i vissa fall motstridiga, säger vice chefsåklagare Åke Olsson.

Utredningen har inte visat att någon av de misstänkta genom våld eller hot tvingat målsäganden till att utföra eller tåla en sexuell handling.

Enligt lagen kan sexuella handlingar vara brottsliga om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det har i utredningen inte gått att visa att målsäganden på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller på något annat sätt befunnit sig i en sådan särskilt utsatt situation.

En funktionsnedsättning innebär inte automatiskt att målsäganden befunnit sig i en sådan utsatt situation som kan vara grund för straffansvar.

- Utredningen avser mycket allvarliga brott. Jag har varit angelägen om att vidta alla rimliga utredningsåtgärder som finns i syfte att utreda vad som inträffat. Det är skälet till att utredningen dragit ut på tiden, säger Åke Olsson.

Kontakt

Vice chefsåklagare Åke Olsson är tillgänglig för media per telefon klockan 11 - 14 i dag, 010-562 57 15. Han är i polishuset i Visby och kan även göra intervjuer på plats.

Presstjänsten010-562 50 20