Chefer på Statens fastighetsverk misstänks för korruptionsbrott

Publicerad: 2017-01-26 13:18:00

Generaldirektören och fastighetsdirektören på Statens fastighetsverk anhölls i går onsdag 25 januari misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott.

Misstankarna mot generaldirektören och fastighetsdirektören grundar sig på att de 2011- 2016 underlåtit att utöva sitt tillsynsansvar. Underlåtenheten består i att de trots flera medarbetares anmälningar underlåtit att agera gentemot en tidigare anställd fastighetschef som misstänks för omfattande brottslighet gentemot Statens fastighetsverk.

Genom underlåtenheten från generaldirektören och fastighetsdirektören att vidta åtgärder har den tidigare anställde fastighetschefen kunnat fortsätta att åsamka Statens fastighetsverk betydande skada, vilket gör brottet grovt.

I går genomfördes husrannsakan på huvudkontoret på Statens fastighetsverk, samt i de misstänktas bostäder. Datorer, mobiltelefoner och handlingar beslagtogs.Senaste tidpunkten för att begära dessa personer häktade är på lördag den 28 januari 2017.

Husrannsakan har även genomförts hemma hos den tidigare fastighetschefen. Han är anhållen på sannolika skäl misstänkt för trolöshet mot huvudman, grovt brott och grovt tagande av muta 2010-2015. Hans fru är anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott 2010-2015. Båda förhörs i eftermiddag.Senaste tidpunkten för att begära dessa häktade är på söndag den 29 januari 2017.

Information om ärendets fortsatta handläggning kommer att lämnas i morgon förmiddag.Åklagaren kommer att finnas tillgänglig för media i morgon, fredag eftermiddag.

Förundersökningsledare är kammaråklagare Katarina Stenström Ros, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten.

Ytterligare information kan inte lämnas i nuläget.

Presstjänsten010-562 50 20