Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen

Publicerad: 2017-01-09 14:44:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd som tillkommit under felaktiga omständigheter kan anses utgöra ett sådant tillstånd som krävs för inresa till Sverige enligt utlänningslagen, och om mandärmed kan utesluta ansvar för grovt organiserande av människosmuggling.

Två personer misstänks för grovt organiserande av människosmuggling genom att de tagit emot ersättning för att ordna inresa för utlänningar till Sverige, bland annat genom att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket på oriktiga grunder, ge instruktioner till personerna hur de ska göra i kontakter med myndigheter och förmedla falska intyg m.m. Brotten är att bedöma som grova då verksamheten varit omfattande, bedrivits systematiskt under lång tid, omsatt stora belopp och utnyttjat brister i Migrationsverkets system. De har också inneburit ett systematiskt angrepp mot utlänningslagens syften om reglerad invandring samt inneburit ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation.

De båda häktades av tingsrätten på sannolika skäl misstänkta. Det förordnades också om kvarstad av deras respektive tillgångar om 13,3 miljoner kronor, vilket motsvarar den beräknade vinsten av verksamheten. Efter att den ena personen överklagat häktningen och kvarstaden beslutade hovrätten att häktningen och kvarstaden skulle hävas. Hovrätten anförde bl.a. följande. Grovt organiserande av människosmuggling förutsätter ett främjande av att utlänningar reser till Sverige utan de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Enligt hovrätten hade de utlänningar det varit frågan om haft de tillstånd som krävs för inresa till Sverige. Den bedömningen påverkades inte av att tillstånden kan ha meddelats med oriktiga uppgifter som grund. Enligt hovrätten saknas förutsättningar för att bedöma handlandet som grovt organiserande av människosmuggling eller lägga denna brottsmisstanke till grund för straffprocessuella tvångsmedel.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut om kvarstad (häktningsbeslutet får inte överklagas). Enligt riksåklagaren är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar om det misstänkta förfarandet utgör grovt organiserande av människosmuggling.

Länk till överklagandet.

Byråchef My Hedström

010-562 50 27