Tidigare misstänkt för mord i fyra fall i Göteborg har släppts

Publicerad: 2017-07-26 17:34:00

Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson beslutade under eftermiddagen i dag att den person som häktades i lördags, på sannolika skäl misstänkt för mord i fyra fall i Gårdsten, Göteborg omedelbart skulle försättas på fri fot.

- Efter rättsläkares obduktion av kvinnan står det klart att hennes skador, som man initialt trodde var de hon avlidit av, inte var dödsorsaken utan hon avled till följd av branden. Dessutom är de skadorna hon hade enligt rättsläkare med största sannolikhet självtillfogade, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson.

- Endast ett av barnen har ännu hunnit obduceras och enligt rättsläkare kan man ännu inte avgöra vad som ledde till barnets död, om det var skadorna det tillfogats eller om det var branden men alla avlidna hade liknande skador.

Andra uppgifter som åklagaren initialt bedömde som besvärande för mannens del har nu hunnit redas ut och frågor har besvarats på ett sätt som inte längre misstänkliggör mannen.

- Misstankarna mot mannen har därmed minimerats vad gäller den avlidna kvinnan men även försvagats så till den grad beträffande barnen att det inte längre fanns skäl att behålla mannen häktad, menar åklagaren.

- Förundersökningen kommer att fortsätta för att kunna bringa klarhet i bland annat hur branden uppstått men i nuläget finns det inte längre något som talar för att den tidigare frihetsberövade mannen är den som är ansvarig för hustruns och barnens död, avslutar Helena Treiberg Claeson.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 9299-17.

KontaktKammaråklagare Helena Treiberg Claeson är tillgänglig för media på telefon 010-562 70 69 i kväll kl 19.45-20.45 samt i morgon torsdag kl 8.00-9.00. Vänligen respektera telefontiderna.

Presstjänsten

010-562 50 20