Åklagare deltar i Almedalen

Publicerad: 2017-06-29 08:59:00

Åklagarmyndigheten finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Liksom förra året arrangerar Åklagarmyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet. Utöver detta kommer en rad åklagare delta i olika seminarier och debatter.

Tanken med rättsväsendets gemensamma seminariedag är att visa hur rättsväsendet med samlade krafter arbetar mot brottsligheten, exempelvis terrorism. Dagen arrangeras av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Brå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. Det övergripande temat är "Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati."

Under rättsväsendets dag arrangeras fyra gemensamma seminarier. Moderatorer är Gabriella Ahlström och Jens Orback.

Program för rättsväsendets dag den 4 juli

Terrorism i Sverige - hur ser hotet ut?Dag: 4/7 9.00-10.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47160

Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?Dag: 4/7 11.00-12.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Mats Eriksson, Göteborgs åklagarkammare http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47929

Nätbrottslighet - 100 sätt att bli lurad på internetDag: 4/7 14.00-15.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Susanne Öhbom, Södertörns åklagarkammare,Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47172

Rättsväsendets framtidsfrågorEtt samtal med myndighetschefer från rättsväsendet. Dag: 4/7 16.00-17.00 Plats: Wisby Strand, lokal Wisby Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47941

Utöver detta deltar åklagare i följande arrangemang

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?Arrangör: ECPAT Sverige Dag: 3/7 10.30 - 11.30 Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Alexandra Bopp, City åklagarkammare, Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47818

Drabbad av våldtäkt - hur fungerar omhändertagandet i praktiken?Arrangör: Stiftelsen Tryggare SverigeDag: 3/7 13.00 - 14.00Plats: Strandvägen, H520Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Helene Gestrin, Åklagarkammaren i Linköping http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44962

Barn som bevittnar våld - dags för en förändring?Arrangör: Brottsoffermyndigheten Dag: 4/7 8.00-08.40 Plats: S:t Hansgatan 21 Medverkar från Åklagarmyndigheten: överåklagare Marianne Ny, Utvecklingscentrum Göteborg http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44604

Nätdroger - roulett med livet som insatsArrangör: Rättsmedicinalverket Dag: 4/7 11.00 - 12.00 Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24 Medverkar från Åklagarmyndigheten: vice överåklagare Astrid Eklund, Utvecklingscentrum Stockholm http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46115

Behöver rättsväsendet journalistiken?Arrangör: SVT, Opinion Almedalen Dag: 4/7 20.00-21.00 Plats: SVT-scenen Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47412

Hur bemöter vi hot och våld mot poliser?Arrangör: Polisförbundet Dag: 5/7 11.00 - 12.15 Plats: Strandgatan 19 Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46061

Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrottenArrangör: Riksidrottsförbundet Dag: 5/7 13.00 - 13.45 Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46267

Visst förekommer mutor i Sverige - risker i samband med offentlig upphandlingArrangör: Konkurrensverket, TMK Dag: 5/7 kl. 14.00 - 14.45 Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44300

Tillsammans mot korruption inom bygg- och fastighetssektornArrangör: IMM, ÖMK, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, NCC AB Dag: 5/7 kl. 15.00 - 15.45 Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44508

Presstjänsten

010-562 50 20