Åtal väckt kring uppmärksammade explosioner i Västsverige

Publicerad: 2017-06-09 07:20:00

Kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal för allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord samt försök till allmänfarlig ödeläggelse för tre händelser i Västsverige. Åklagaren finns tillgänglig för media per telefon i två timmar i dag.

I november 2016 exploderande en bomb på Övre Husargatan i Göteborg. I januari 2017 exploderade en bomb på Axel Adlers gata i Västra Frölunda där en person fick livshotande skador. Den 25 januari hittades en bomb vid Lilleby camping i Torslanda som på grund av ett konstruktionsfel aldrig detonerade.

Tre män åtalas nu för sin respektive inblandning i dåden. En person åtalas för att han bland annat har tillverkat samtliga tre bomber och i vart fall vid ett tillfälle placerat ut bomben. En person åtalas för att ha tillhandahållit sprängmedel och andra vitala delar till bomberna på Axel Adlers gata och vid Lilleby camping. En person åtalas för att han vidtagit olika åtgärder inför utplaceringen av bomben i Lilleby.

- Vi har arbetat brett och förutsättningslöst. Det är fråga om mycket allvarlig brottslighet. Vi påstår att gärningarna är politiskt motiverade och att målen för attackerna ligger i linje sådana mål som den Svenska vit-maktmiljön har intresse av att angripa, säger förundersökningsledare Mats Ljungqvist.

Alla tre männen har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Däremot kan åklagaren inte se att de aktuella gärningarna har något direkt koppling till organisationen.

- Det tycks snarare vara så att det finns indikationer på att de varit missnöjda med ledningen inom Nordiska motståndsrörelsen för att de inte velat använda sig av våld i samma uträckning som de själva. Vi kan vidare se att två av de misstänkta strax före attentaten har fått militär utbildning i Ryssland. Vi har däremot inte bedömt att det är fråga om terroristbrott. Vi kan till exempel inte se att gärningarna allvarligt har destabiliserat politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer. Inte heller att attentat mot flyktingförläggningar och flyktingar generellt kan anses innefatta att allvarligt injaga fruktan hos befolkningsgrupp, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Målnummer Göteborgs tingsrätt: B 618-17. Huvudförhandlingen planeras att starta den 21 juni och pågå i tre dagar.

Kontakt:Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media på telefon i dag klockan 11 - 12 samt 13 -14, 010-562 54 29.

Presstjänsten

010-562 50 20